Regulamin

Regulamin rev. listopad 2014

 

1. Definicja regulaminu

Niniejszy regulamin definiuje wszelkie aspekty umów pomiędzy Bionlov GmbH (dalej BIONLOV) a klientami (dalej KLIENT). Regulamin ten stanowi integralną część wszelkich umów.

 

2. Wstęp

Zawartość niniejszej witryny oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność BIONLOV i  jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów szwajcarskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

 

3. Sklep internetowy

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, akceptacja regulaminu oraz przesłanie zamówienia. Przyjęcie każdego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową.

 

4. Produkty i ceny

Nasze produkty spełniają wszystkie aktualne przepisy i normy. Wszystkie ceny zawierają aktualny podatek VAT. BIONLOV zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen. Ceny w potwierdzeniach zamówień są wiążące. Błędy i zmiany techniczne upoważniają jednak do ich zmiany.

 

5. Dostawa, koszty przesyłki

BIONLOV dostarcza oferowane w swoim sklepie internetowym produkty do klientów w krajach wyszczególnionych na pierwszej stronie. Szczegóły dotyczące dostaw znajdują się na podstronie "Dostawy".

 

6. Płatności, własność towaru

Do całkowitej zapłaty towar pozostaje własnością BIONLOV. Szczegóły dotyczące płatności znajdują się na podstronie "Płatności".

 

7. Gwarancja jakości

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na podstronie "Gwarancja".

 

8. Reklamacje

Do dokonania zwrotu konieczny jest numer zwrotny (RMA-Numer). Reklamacje muszą nastąpić pisemnie w okresie do 5 dni po zakupie. Usterki odkryte w czasie trwania gwarancji muszą zostać zgłoszone natychmiast po ich odkryciu. Konieczne jest przesłanie dowodu zakupu. Płyny grzewcze są wyjęte z procesu reklamacji i nie mogą zostać zwracane. Koszty przesyłki zwrotnej ponisi KLIENT.

 

9. Ochrona danych

BIONLOV zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

 

10. Aspekty prawne

Wszelkie umowy podlegają wyłącznie prawu Szwajcarskiemu. Sądem wyłącznie właściwym jest sąd w Kloten, Szwajcaria.

 

11. Kontakt

Bionlov GmbH

Postfach

CH-8058 Zürich-Flughafen

Tel: +41 (076) 393 12 74    FAX: +48 (012) 444 18 70