Gwarancja

BIONLOV dostarcza wyłącznie nowe produkty w oryginalnej jakości. BIONLOV nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za to że produkty te spełniają położone w nie oczekiwania. Jeżeli brak innych postanowien to BIONLOV uznaje na wszystkie produkty 12 miesięcy gwarancji, licząc od dnia zakupu. Gwarancja nie obejmuje płynów grzewczych. W okresie trwania gwarancji BIONLOV zastrzega sobie prawo wymiany produktu na równowarty, jeżeli jego naprawa nie jest możliwa a reklamowany produkt nie jest już dostępny. Wymiana produktu nie prowadzi do przedłużenia okresu gwarancji. Za pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe przez wady produktów jak i za nieodpowiednie użytkowanie produktów BIONLOV nie przejmuje żadnej odpowiedzialności.